GASSHUKU INTERNACIONAL DOJINMON

Gasshuku Equatoriano Dojinmon: 04 a 08 de setembro de 2003 - Montalvo, Equador